Best Mozilla Firefox Addons , Themes and Tweaks

ADD-ONS: uBlock Origin За блокиране на реклами и нежелани скриптове Install Homepage Web Developer Много удобен инструмент за спиране на Java, премахване на CSS и др. Install Homepage Restart Button Много уобнобно, просто бутонче за рестартиране на браузъра. Install Homepage Firebug По-подробно инспектване на елементите на страниците Install Homepage THEMES Firefox Carbon Install Dark Fox … Продължение