Wi-Fi channels (2.4GHz)

Wi-Fi channels (2.4GHz) You should use only 1,6,11 Използвайте 1, 6. 11 канал. Първо се проверява кои са най-свободни. 6ти обикновенно се избягва също.